IK STA
VOOR
MIJN
STRAAT

Kinkerstraat/
Ten Katestraat

De Kinkerstraat is met de komst van de Hallen een nog mooier gebied geworden voor bezoekers. De Hallen heeft ook voor buurtbewoners een maatschappelijke en mooie buurtfunctie gekregen. Deze mix willen we in balans houden. De herinrichting van de Kinkerstraat samen met de ontwikkelingen van de Ten Katemarkt geven genoeg uitdagingen om de mooie mix voor bewoners en bezoekers in stand te houden.

Kom in contact met Team Kinker!


MEER WETEN OVER DE KINKERSTRAAT?

Ondernemers Kinkerstraat

Wil je weten welke ondernemers er allemaal op de Kinkerstraat en Ten Katestraat zitten? Kijk op onze blauwdrukken. Deze werken we elk seizoen bij met alle ontwikkelingen en nieuwe ondernemers.
Staat van de Winkelstraat

Vlak voor de coronacrisis publiceerde de gemeente de ‘Staat van de Winkelstraat’. Daarin is onderzoek gedaan naar koopgedrag en waardering van het gebied door de bezoekers. Ook voor de Kinkerstraat en de Ten Katestraat.Start en acties Team Kinkerstraat

Alle basisinformatie hebben we verzameld in een eerste samenvatting. Ook hebben we met het Team Kinkerstraat korte termijn acties bepaald en de wensen voor de langere termijn. Deze zijn richtinggevend en zorgen voor een eerst aanzet tot een goede samenwerking. De korte termijn acties pakken we samen op waar dat mogelijk is. De Ten Katestraat sluit hier later nog op aan.