IK STA
VOOR
MIJN STRAAT

Javastraat

Afgelopen jaren is de Javastraat sterk in ontwikkeling. In de Straatgerichte Aanpak willen we het unieke karakter van de Javastraat, met een mix van oude en nieuwe ondernemers, graag behouden en versterken. Hoe kunnen ondernemers profiteren van de toenemende drukte, zonder verlies van eigen identiteit of van variatie in het aanbod, zodat de Javastraat een winkelstraat blijft voor alle buurtbewoners?

In de Javastraat hebben we samen met een aantal actieve ondernemers en bewoners de identiteit ontwikkeld. Dit is het startpunt voor onze gezamenlijke acties. Komende periode gaan we aan de slag met een actieplan.

 

 

Wil je ook meedoen? Neem contact op met je straat!

Kom in contact Team Javastraat!


MEER WETEN OVER DE JAVASTRAAT?


Ondernemers van de Javastraat

Wil je weten welke ondernemers er allemaal in de Javastraat zitten? Kijk op onze blauwdruk. Deze werken we elk seizoen bij met alle ontwikkelingen en nieuwe ondernemers.

Neem ook eens een kijkje op de website van de ondernemers!

Staat van de Winkelstraat

Vlak voor de coronacrisis publiceerde de gemeente de ‘Staat van de Winkelstraat’. Daarin is onderzoek gedaan naar koopgedrag en waardering van het gebied door de bezoekers. Ook voor de Javastraat.


Start en acties Team Javastraat

Alle basisinformatie hebben we verzameld in een eerste samenvatting. Ook hebben we met het Team Javastraat korte termijn acties bepaald en de wensen voor de langere termijn. Deze zijn richtinggevend en zorgen voor een eerst aanzet tot een goede samenwerking. De korte termijn acties pakken we samen op waar dat al mogelijk is.