Ondernemers
Als ondernemer
Naar ondernemerspagina
Ondernemers
Als ondernemer
Naar ondernemerspagina
Previous slide
Next slide

Straatgerichte Aanpak
Aantrekkelijke Winkelgebieden

In de Straatgerichte Aanpak Aantrekkelijke Winkelgebieden (SGA) wordt een publiek – private samenwerking opgezet tussen gemeente Amsterdam, ondernemers, en waar mogelijk ook pandeigenaren. Aan tafel zitten altijd de sleutelfiguren van een straat zoals de gebiedsmakelaar van de gemeente en de straatmanager voor de ondernemers. Het team wordt uitgebreid met expertise, actieve ondernemers en pandeigenaren die zich graag inzetten voor hun straat of gebied. Zo worden kennis en krachten gebundeld. 

 

We werken op de korte termijn op pandniveau dat ervoor zorgt dat we proactief handelen op wijzigingen en signalen in de straat.

Voor de lang termijn ontwikkelen we een gezamenlijk profiel voor de straat of het gebied als geheel. 

Werkwijze

1. Staat van de straat

Er wordt gestart met het verzamelen van alle basisinformatie, de bestaande netwerken en we kijken naar wat er allemaal al is. We maken een startdocument met korte termijn acties en lange termijn wensen.

2. Verbinding & identiteit

We verstevigen het netwerk en gaan aan de slag met de eerste acties en ontwikkelen de identiteit . Want wat maakt de straat dan precies uniek of onderscheidend. Welke identiteit willen we precies behouden of versterken?

3. Gezamenlijk profiel

Met elkaar maken we een gezamenlijk profiel voor de straat op basis van de identiteit. We maken een gezamenlijke visie, benoemen de uitdaging en bepalen de ambities voor de komende jaren. Hieraan koppelen we acties die onze ambities realiseren. Daarmee gaan we samen aan de slag!

4. Samenwerking

We hebben een basis staan voor een optimale samenwerking. Er worden plannen gemaakt voor gezamenlijke acties en voeren deze uit in gezamenlijk opdrachtgeversschap.

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING