Ondernemers
Als ondernemer
Naar ondernemerspagina
Ondernemers
Als ondernemer
Naar ondernemerspagina
Previous slide
Next slide

Straatgerichte Aanpak
Aantrekkelijke Winkelgebieden

In de Straatgerichte Aanpak Aantrekkelijke Winkelgebieden (SGA) wordt een publiek – private samenwerking opgezet tussen gemeente Amsterdam, ondernemers, en waar mogelijk ook pandeigenaren en bewoners. Aan tafel zitten altijd de sleutelfiguren van een straat zoals de gebiedsmakelaar van de gemeente en de straatmanager voor de ondernemers. Het team wordt uitgebreid met expertise, actieve ondernemers en pandeigenaren die zich graag inzetten voor hun straat of gebied. Zo worden kennis en krachten gebundeld. 

Werkwijze

1.

Er wordt gestart met het verzamelen van alle basisinformatie, de bestaande netwerken en we kijken naar wat er allemaal al is. De gebiedsmakelaar en straatmanager werken mee aan een eerste samenvatting

2.

We vormen een eerste groep van actieve ondernemers, gemeente en het liefst ook al pandeigenaren en bewoners. Met deze groep werken we de identiteit uit. Want wat maakt de straat dan precies uniek of onderscheidend. Welke identiteit willen we precies behouden of versterken?

3.

We maken kennis met de mensen van de straat: ondernemers en pandeigenaren. Het kernteam breidt zich uit met actieve en energieke mensen. Bij sommige straten zijn dat ook bewoners die graag een steentje bijdragen.

4.

Met elkaar maken we een plan op basis van de identiteit. We kijken welke gezamenlijke acties er op korte termijn nodig zijn én wat de ambitie is voor de langere termijn. Daarmee gaan we samen aan de slag!

PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING