VOORWAARDEN

Wil je met jouw straat ook meedoen een Straatgerichte Aanpak starten? Check dan even deze voorwaarden: 

Je straat of plein heeft een verbindende buurtfunctie voor de woonbuurt eromheen.

Er speelt een knelpunt of zorg. Bijvoorbeeld veel wisselingen in het straatbeeld; signalen van ondermijning; de buurtfunctie staat onder druk.

De ondernemers in de straat zijn verenigd in een ondernemersvereniging of BIZ en er is een straatmanager actief.

Het BIZ bestuur committeert zich aan de aanpak en geeft opdracht aan de straatmanager de aanpak mede uit te voeren.

Het stadsdeel committeert zich aan de aanpak en de gebiedsmakelaar heeft tijd en energie.