Veelzijdig aanbod

Een veelzijdig aanbod zorgt voor balans. Een variatie in aanbod van verschillende sectoren, retail, horeca, cultuur en dienstverlening maken de straat aantrekkelijk voor bewoners en bezoekers. Het aanbod moet ook aansluiten bij de inwoners van het gebied en niet vervallen in een monocultuur. We zoeken naar een goede balans en willen langdurige leegstand voorkomen. Daarom brengen we actief signalen bij elkaar om mooie ondernemers in de straat te houden en toe te voegen. Goed contact met pandeigenaren is hierbij van belang, dus daar investeren we ook in.